Valors Extrems CAT:  14:58h  05/08/20   --   Dia més càlid: 1   --   Dia més fred: 3   --   Matinada més freda: 4   --   Matinada més càlida: 1   --   Dia més plujós: 3   --   Dia més ventós: 2   --